Analize

Nastanak moderne diplomatije

Najvećim delom istorije, ljudi su uglavnom vodili ratove, koji su „roditelj svih stvari“, kako je to rekao Heraklit. Ipak, vrema rata smenjivalo je i vreme mira, a sa razvojem države, kulture i civilizacije, razvijale su se i mirnodopske veze između gospodara rata i mira, odnosno…

Bajdenova potraga za novom ravnotežom

U američkoj spoljnoj politici, od osnivanja ove neobične republike kapitala krajem 18. veka i tokom čitave njene ezgistencije u prethodna dva i po veka, postojale su suštinski samo dve spoljno političke doktrine. Izolacionizam i intervencionizam.

Povratak na fabrička podešavanja

Živimo u retkom trenutku istorije kada ona dobija neobičnu akceleraciju i kada se događa ono što se nije događalo stotinama godina unazad, poput upada demonstranata u američki Kongres.

Изборник