Mišljenja

Dva veka preoblikovanja odnosa na Balkanu

Prostor Balkanskog poluostrva (ili jugoistočne Evrope) u periodu od početka XIX veka do danas prošao je bar kroz šest velikih promena regionalnog međudržavnog sistema. Te transformacije se karakterišu po – prvo – kraćim i uglavnom nasilnim potresima koje su zatim pratile duže faze stabilizacije.

Privilegovani partneri

Pitanje kada će Srbija postati punopravni član Evropske unije svojom strukturom liči na pitanje ima li života posle smrti – svako o tome ima neko mišljenje, a niko o tome nema pouzdanu evidenciju ili bilo kakav racionalan, precizan i izvestan, odgovor.

Изборник