Predstavljanje Foruma za strateške studije (FORST) javnosti i medijima

Forum za strateške studije (FORST) je prvi put predstavljem javnosti i medijima u Beogradu 19. februara 2019. godine, na skupu Svet u previranju i budućnost Evrope i Balkana na kome je učestvovao ministar spoljnih poslova Srbije, kao i neki od najuglednijih i najvažnijih predstavnika diplomatskog kora u Srbiji, skupa sa uglednim pojedinicima iz oblasti medija, kulturnog i javnog života.

Događaj je otvorio Dr Neven Cvetićanin, predsednik Foruma za strateške studije (FORST) koji je prisutnima izložio razloge formiranja Foruma za strateške studije, viziju razvoja FORST-a kao elitnog think tanka iz oblasti međunarodnih odnosa, spoljne politike, diplomatije, geopolitike i strateških studija, kao i buduće programe i projekte organizacije. U tom smislu je govorio o planu Foruma za strateške studije da bude nosilac i organizator velike godišnje strateške  konferencije pod nazivom Strateški tokovi (Strategic Streams) koja bi svake godine raspravljala najvažniji strateški događaj koji utiče na Evropu i evropsku politiku u datoj godini, uz ugledne i kvalifikovane goste iz sveta, Evrope i regiona. Dr Cvetićanin je istaknuo ambiciju Foruma za strateške studije da postane mesto okupljanja profesionalnih i kvalifikovanih ljudi iz sveta, regiona i Srbije, koji će na konstruktivan način istraživati međunarodne odnose, geopolitiku i diplomatska kretanja, okupljajući na svojim događajima priznate svetske i regionalne stručnjake iz pomenutih oblasti.

Prisutnima se obratio i ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić koji je istaknuo da se svet, pa i Balkan, nalaze pred različitim izazovima, a da Srbija nastoji da vodi proaktivnu i jasno profilisanu spoljnu politiku. Srbija se, kazao je Dačić, zalaže za međunarodne odnose zasnovane na dostignutim civilizacijskim normama i međunarodnom pravu. Dačić je naveo da je spoljna politika Srbije je prilagođena potrebama, interesima i ciljevima naše zemlje:

„Srbija nastoji da vodi proaktivnu, jasno profilisanu i osmišljenu spoljnu politiku koja doprinosi njenom boljem pozicioniranju na regionalnom, evropskom i širem međunarodnom planu, a njeni spoljnopolitički ciljevi podrazumevaju pre svega očuvanje suvereniteta i teritorijalnog integriteta zemlje“, kazao je Dačić.

Tu je, istakao je, i nastavak pregovaračkog procesa sa EU i ostvarivanje punopravnog članstva u što bližoj budućnosti, razvoj bilateralnih odnosa kako sa vodećim međunarodnim akterima, tako i sa svim ostalim državama u svetu.

„Očuvanje mira i stabilnosti u regionu, dobrosusedski odnosi i vojna neutralnost, takođe spadaju u spoljnopolitičke principe naše zemlje“, ukazao je.

Dačić je rekao da se Srbija zalaže za međunarodne odnose zasnovane na dostignutim civilizacijskim normama i međunarodnom pravu.

Srbija, dodao je, ima dobre i stabilne odnose sa svim velikim silama, dok sa većinom zemalja Afrike, Azije, Latinske Amerike i Kariba nastoji da otvori put široj političkoj i privrednoj saradnji, u cilju prevazilaženja uske, „evrocentrične“ spoljne politike, kakvu smo nasledili.

Kontinuirano Srbija pruža aktivan doprinos svetskoj bezbednosti i stabilnosti učešćem u vojnim i policijskim multinacionalnim operacijama, naveo je Dačić i ponovio da strateški cilj Srbije ostaje punopravno članstvo u Evropskoj uniji.

Iako je Srbija učinila veliki napredak na putu ka članstvu, pitanje proširenja EU u ovom momentu, međutim, više zavisi od same Unije, rekao je Dačić.

„Interni problemi i reforme u EU će pokazati koliko je ova integracija sposobna da se menja i u tom kontekstu da prihvati nove članice. Odnos prema proširenju će u prvom redu biti pokazatelj vitalnosti i održivosti same EU. Marginalizacija politike proširenja EU i nejasnoće oko dinamike procesa, kao i ukupne perspektive članstva zemljama-kandidatima ima veliki negativan uticaj i na kretanja u regionu Zapadnog Balkana“, naglasio je Dačić.

Naša zemlja se zalaže za razvoj dobrosusedskih odnosa i dijalog, kao osnovno sredstvo u rešavanju otvorenih pitanja među susedima, navodi Dačić i kaže da zato Srbija aktivno učestvuje u radu regionalnih inicijativa, čime potvrđuje svoju poziciju proaktivnog učesnika i inspiratora proširenja i produbljivanja regionalne saradnje.

„Srbija je opredeljena da u odnosima sa susedima i zemljama regiona promoviše „pozitivnu agendu“ – orijentisanu ka budućnosti. Nastojimo da se u odnosima sa svim zemljama regiona težište stavi na razvoj ekonomske i drugih vidova saradnje“, naglasio je on.

Dačić je rekao da je u današnjem svetu, uz tradicionalne instrumente sile – vojne snage, industrijski, tehnološki i privredni potencijal, sve veću ulogu igraju informatika, internet, robotika, veštačka inteligencija, biotehnologija i drugi fenomeni „četvrte industrijske revolucije“, koji će uticati i na međunarodni položaj država ili regiona.

Svet, Evropa i Balkan, nalaze se pred različitim izazovima – demografskim, klimatskim, tehnološkim, bezbednosnim, društvenim, ekonomskim i drugim promenama koje utiču na položaj država, njihovu snagu, uticaj, međusobne veze, a samim tim i na karakter međunarodnih odnosa, istakao je ministar.

On je naveo da je reč o fragmentaciji međunarodnog sistema, slabljenju multilateralizma i porasti konfrontacije između tri najveće svetske sile bilo reči i na upravo održanoj Minhenskoj bezbednosnoj konferenciji.

Prisutnima se obratio i Njegova Ekselencija Tomas Šib (Thomas Schieb) ambasador SR Nemačke u Srbiji, koji je govorio o odnosima između Nemačke i Srbije, o trendovima unutar Evropske unije i o mogućnostima za njeno proširenje, kao i o mogućim odnosima Zapadnog Balkana i Evropske unije u predstojećim godinama.

Prisutnima su se obratili i prof. dr Dejan Šoškić, bivši guverner narodne banke Srbije i redovni profesor na Ekonomskom fakultetu u Beogradu, Zoran Panović, programski direktor DEMOSTAT-a i Nj.E. Igor Davidović, biši ambasador Bosne i Hercegovine u SAD, pri EU i pri OEBS-u.

Predstavljaju Foruma za strateške studije (FORST) javnosti na pomenutom događaju su prisustvovali poslenici štampanih i elektronskih medija, kao i ugledne ličnosti iz javnog, kulturnog, akademskog i naučnog života Srbije i regiona.

Изборник