Najava Strateških tokova 2022

Tradicionalna godišnja konferencija Strateški Tokovi koju organizuje Forum za strateške studije (FORST) će 2022. godine biti posvećena temi – Evropa nakon francuskih predsedničkih izbora – francusko-nemačka saradnja i Zapadni Balkan. Svake godine tema konferencije Strateški Tokovi je definisana tako da obuhvati najvažniji strateški događaj te godine u Evropi, a to su upravo ove godine francuski predsednički i parlamentarni izbori, koji će bez sumnje obeležiti strateške tokove u Evropskoj uniji u narednim godinama, posebno u kontekstu najnovije radikalizacije ukrajinske krize.

Cilj konferencije je ozbiljna diskusija o novoj eri evropske politike nakon izbora u Nemačkoj u septembru 2021. godine i u Francuskoj u aprilu 2022. godine i, posebno, nakon eskalacije ukrajinske krize ove godine. Pozicija Nemačke i Francuske u Evropskoj uniji, kao ključnih zemalja Unije i njenog strateškog jezgra, će sigurno determinisati budući strateški smer Evrope, te će se stoga na konferenciji diskutovati o poziciji nemačko-francuske strateške osovine nakon francuskih izbora i najnovijih dešavanja na istočnim granicama Unije. Cilj konferencije je da istraži posledice izbora u Francuskoj po evropsko jedinstvo i po kapacitet Unije da deluje kao globalni akter, posebno u kontekstu njene “istočne krize”.

Na konferenciji će se raspravljati pitanje da li Evropska unija u novom, očigledno kriznom, kontekstu, može da zaokruži svoj geopolitički prostor punom integracijom Zapadnog Balkana u punopravno članstvo, tako da sama EU time stvori uslove da postane zaoružena i dovršena geopolitička sila. To svakako neće biti moguće bez nastavka francusko-nemačkog strateškog parterstva, koje predstavlja stratešku osovinu Evropske unije od njenog samog nastanka. Nakon aprilskih izbora u Francuskoj biće jasnije da li će Francuska nastaviti parterstvo sa Nemačkom u promovisanju progresivnih evropskih politika, čuvajući pre pomenutu “dvoglavu” stratešku osovinu Evopske unije ili će se Francuska okrenuti radikalnijim politikama, razarajući svoje akciono jedinstvo sa Nemačkom i samim tim i stabilnost čitave Evropske unije, kao i mogućnost njenog proširenja na Zapadni Balkan.

Konferencija će se održati u Beogradu 5. maja 2022. godine, te se očekuje da učesnici konferencije budu visoki zvaničnici iz Francuske, Nemačke, institucija Evropske unije i iz institucija zemalja Zapadnog Balkana, kao i elitne diplomate, analitičari i akademski poslenici i istraživači iz pomenutih zemalja. U ovom sastavu na konferenciji će se raspravljati regionalna i evropska pitanja koja su bitna za regionalnu i evropsku stabilnost u ovoj novoj eri obeleženoj novim vladama u Nemačkoj i Francuskoj i najnovijim dinamičnim strateškim dešavanjima na krajnjem istoku evropskog kontinenta.

Изборник