Ciljevi

Ciljevi Foruma za strateške studije (FORST) su:

  • prikupljanje i obrada naučne i stručne literature u oblasti strateških studija, međunarodnih odnosa, geopolitike, geostrategije, međunarodne diplomatije i međunarodne ekonomije;
  • organizovanje i realizovanje istraživanja u oblasti strateških studija, međunarodnih odnosa, geopolitike, geostrategije, međunarodne diplomatije i međunarodne ekonomije;
  • organizovanje naučnih i stručnih skupova, seminara i drugih oblika edukacije u oblasti strateških studija, međunarodnih odnosa, geopolitike, geostrategije, međunarodne diplomatije i međunarodne ekonomije;
  • objavljivanje knjiga i drugih publikacija koje se odnose na oblast strateških studija, međunarodnih odnosa, geopolitike, geostrategije, međunarodne diplomatije i međunarodne ekonomije;
  • sprovođenje ekspertskih analiza u oblasti strateških studija, međunarodnih odnosa, geopolitike, geostrategije, međunarodne diplomatije i međunarodne ekonomije;
  • pružanje pomoći, podrške i konsultantskih usluga državnim organima, međunarodnim organizacijama, privrednim društvima, domaćim i stranim kompanijama i drugim pravnim licima u oblasti strateških studija, međunarodnih odnosa, geopolitike, geostrategije, međunarodne diplomatije i međunarodne ekonomije;
  • saradnja sa univerzitetima, školama, naučnim i stručnim institucijama i udruženjima i drugim organizacijama u zemlji i inostranstvu koje se bave sapripadajućim oblastima;
  • zastupanje javnih politika koje su usmerene ka miroljubivoj i konstruktivnoj saradnji između raznih država, nacija, religija i ka konstruktivnom usklađivanju različitih nacionalnih i poslovnih interesa;
  • zastupanje diplomatskih rešenja za strateške probleme i nedoumice sa kojima se suočavaju Balkan i Evropa, kako bi se promovisali mir i saradnja među različitim nacijama, državama i religijama i preventivno delovalo na potencijalne konflikte.

Ako delite našu viziju zajednice stručnih i kreativnih ljudi, pridružite se našem timu i podržite naše istraživačke projekte.

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder
Изборник