Istorija

Forum za strateške studije (FORST) je osnovan kao istraživačka grupa pri Institutu društvenih nauka u Beogradu – najstarijoj naučnoj ustanovi u Srbiji za istraživanje društvenih nauka, u zimskom semestru 2018/2019. godine.

Prve dve godine svog postojanja (do kraja 2020. godine) Forum za strateške studije je delovao pri Institutu društvenih nauka kao istraživačka grupa organizujući događaje, konferencije, tribine i okrugle stolove na Institutu, uz saradnju i pomoć saradnika Instituta društvenih nauka i uz finansiranje preko projekata i sredstava Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja Republike Srbije.

Forum za strateške studije pokreće 2019. godine projekat velike godišnje konferencije pod nazivom Strateški tokovi/Strategic Streams sa namerom da se na njoj raspravlja o najvažnijem strateškom događaju koji u datoj godini utiče na Evropu, region Balkana i svet, sa namerom da gosti konferencije budu ugledni eksperti, diplomate, donosioci odluka, profesori, naučni radnici i stratezi visokog ranga iz zemlje, regiona i sveta, koji bi na konferenciji Strateški tokovi/Strategic Streams, jednom (ili više puta) godišnje, razmenili svoja mišljenja, uvide i ideje o budućim strateškim tokovima u 21. veku.

Nakon dve godine svog postojanja (od početka 2021. godine), Forum za strateške studije (FORST) počinje svoje delovanje kao nezavisna i samostalna organizacija i nezavistan think tank, sa vizijom da postane jedan od glavnih regionalnih centara na Balkanu za istraživanje područja strateških studija, međunarodnih odnosa, geopolitike, geostrategije i međunarodne diplomatije. Forum za strateške studije kao nezavistan think tank i samostalna organizacija stavlja poseban naglasak na stvaranje ekspertske mreže u pomenutim oblastima sa ciljem ekspertske saradnje sa državnim organima, međunarodnim organizacijama, privrednim društvima, domaćim i stranim kompanijama i drugim pravnim licima, nudeći stručnu ekspertizu i analizu u pomenutim oblastima.

Forum za strateške studije (FORST) kao samostalan, nezavistan i neprofitan think tank pokreće 2021. godine svoj veb-sajt kao svojevrstan online magazin u oblasti strateških studija, međunarodnih odnosa, geopolitike, geostrategije i međunarodne diplomatije.

Gde god da deluje, bez obzira na mesto, format i vreme, Forum za strateške studije (FORST) prati svoju viziju, ostajući odan svojoj misiji i svojim ciljevima, definisanim na samim svojim počecima.

Ako delite našu viziju zajednice stručnih i kreativnih ljudi, pridružite se našem timu i podržite naše istraživačke projekte.

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder
Изборник