Vizija

Naša vizija je stvaranje ozbiljnog i kreativnog think tanka u oblasti strateških studija, u kojem će se okupiti profesionalci i eksperti, ali i svi drugi ljudi kojima je istraživanje međunarodnih strateških tokova na naučan način ljubav i strast, kako bi kroz interakciju kreativnih i posvećenih ljudi došli do zajedničkih rezultata oličenih u organizovanju kvalitetnih diskusija, konferencija i okruglih stolova, priređivanju kvalitetnih publikacija i saradnji na zajedničkim istraživačkim projektima.

Naša vizija je da kroz istraživanje oblasti strateških studija, kroz koju se isprepliću međunarodni odnosi, geopolitika, geostrategija, međunarodna diplomatija i međunarodna ekonomija utičemo na podizanje svesti u Srbiji i na Balkanu o nužnosti unapređivanja diplomatskih, akademskih i intelektualnih resursa ključnih za razumevanje međunarodnih strateških zbivanja u 21. veku, kako bi Srbija i Balkan u njima participirali na miroljubiv i konstruktivan način.

Naša vizija je, konačno, da diplomatija odnese prevagu u Srbiji i na Balkanu nad drugim, grubljim, načinima rešavanja strateških problema i nedoumica sa kojima se naš region permanentno suočava, kako bi se u regionu promovisali mir i saradnja među različitim nacijama, državama i religijama.

Naša vizija je nauka u službi mira, mir u službi razvoja i razvoj u službi ljudi.

Naša vizija je kreativan i profesionalan Forum za strateške studije.

Ako delite našu viziju zajednice stručnih i kreativnih ljudi, pridružite se našem timu i podržite naše istraživačke projekte.

1 Step 1
keyboard_arrow_leftPrevious
Nextkeyboard_arrow_right
FormCraft - WordPress form builder
Изборник