Covid i post-Covid transformacija društva i doprinos farmakovigilance društvenoj transformaciji

 

Kovid kriza nas je „pogodila svom silinom“, mnogo jače nego što smo očekivali?
U kriznoj situaciji izazvanoj pandemijom COVID-19 oslonili smo se na stručnost i iskustvo našeg medicinskog osoblja u kriznim situacijama, dokazano u prethodnim decenijama. Prilagođavanje novonastaloj situaciji zahtevalo se od svih elemenata društvene strukture u trenutku kada je biološki opstanak populacije bio ugrožen. Sve, uključujući i farmakovigilancu, pokazalo je koliko smo „krhki“ u angažovanju naučnih alata koji brzo i adekvatno reaguju u cilju merenja i predviđanja odnosa utrošak-korist i korist-rizik.

Naučni alati i ljudstvo koje zna da ih koristi i interpretira su bili u „prvim linijama odbrane“, a digitalizacija u povoju nije mogla biti od značajne pomoći. Šteta što su upravo ti alati bili veoma važni u kreiranju poverenja javnog mnjenja u zdravstveni sistem i mogli su vrlo konkretno pomoći u kampanjama namenjenim javnosti. Gore pomenute socijalne nedoumice nepotrebno su oslabile zdravstveni sistem koji je ionako bio blizu kolapsa.

Inspiraciju nismo čak našli ni u „francuskom rešenju“, iako je u Francuskoj 28.12.2020.
objavljen „French Pharmacovigillance Public System and Covid-19 Pandemic (Aurelie
Grandvuillemin, Milou-Daniel Drici et al.)“ u "Nature Public Health Emergency Collection- Public Health Emergency COVID-19 Iniatiative". To je bio entuzijastični odgovor francuskih institucija javnog zdravlja na novonastalu situaciju. Nismo uradili slične poduhvate u okviru institucija javnog zdravlja kao pokušaj da sprečimo da u nastaloj konfuziji dođe do nestanka poverenja u sve nivoe zdravstvenog sistema.

Sada kada se društvo transformiše, a u tom procesu je ekonomski i kulturološki već decenijama, u taj proces smo uneli još jednu nesigurnost. U transformaciju društva, kao što jasno vidimo moramo uključiti eksperte iz svih oblasti i multi-naučni pristup, ako želimo zdravu populaciju i blag transformacijski proces.

Transparentnost rezultata dobijenih multiekspertizom je jako bitna u procesu transformacije, a to je dobar način da se stvori društvo u kome ljudi prepoznaju da se neko trudi da nađe rešenje, proceni vrednost tog rešenja, i da se zadrži pristojan nivo poverenja u zdravstveni sistem i poštovanje prema naporima zdravstvenih radnika. Zdravstveni radnici koji rade neposredno sa ljudima, svesni su značaja poverenja u rešavanju zdravstvenog problema bilo koje vrste.

Oni koji su prepoznali potrebu da ojačaju ne samo farmakovigilancu, nego da i njene rezultate objektivno prezentuju široj populaciji, kao u projektu „Nature Public Health Emergency Collection – Public Health Emergency COVID-19 Iniatiative", i u njegovim istraživačkim člancima, kao što je – „ Adverse events related to Covid-19 vaccines: the need to strenghten pharmacovigilance monitoring systems“, Drugs Ther Perspect, 2021 Aug 2: 1-7., su oni koji su „dobili bitku“ protiv nesporazuma i zabluda koje je pandemija donela.

Farmakovigilanca je otišla čak i dalje, istraživački rad – „Covid -19 and drug safety: how the pandemic pushed pharmacovigillance to innovate“ autora Darcy Himenez, nastao 6. Septembra 2021. godine, predstavlja pokušaj da se isprati nauka i njeni napori, kao i odgovor društva na pojavu naglo nastalih pandemijskih bolesti i inovativne modalitete lečenja istih. Članak daje i primer kako je društvo moralo da odgovori na promene nastale pandemijom, i u kojim sferama društva su promene bile najpotrebnije i najzahtevnije.

Kako su društva prolazila kroz bolne promene, nove ideje i nada su izrodili „ French organisation for the pharmacovigillance of Covid-19 vaccines: A major challenge“ Clemence Lacroix, Francesco Salvo, kao primer pravovremenog i kontinuiranog reagovanja na zdravstvenu krizu.

AIFA – Italijanska agencija za Farmako – odeljenje Farmakovigilance (27/12/2020-26/09/2021) su dali detaljan izveštaj o vakcinaciji i praćenju iste u saradnji sa Nacionalnim Informatičkim Zdravstvenim Sistemom i Naučnim komitetom za Post-marketinški nadzor i praćenje. Stoga, oni su već implementirali i objedinili digitalizaciju, zdravstvene informacije i statistiku, i kreirali transparentnost i poverenje – ili su makar uložili ogroman napor u te svrhe.

Čak je i Evropska Komisija dala svoj doprinos – nezavisni ekspertski izveštaji kroz ESIR
(ekspertska grupa visokog nivoa) – su dali preporuke zasnovane na dokazima Evropskoj
Komisiji. Preporuke su se odnosile na to kako da razviju dalekosežnu procenu i transformaciju istraživanja, a istovremeno osiguraju inventivnost.
Preporuke su dale i dublji uvid u „ulogu nacija, regiona i gradova kao vektora sistemskih
promena u postpandemijskoj ekonomiji i društvu“ i ohrabrile predloge za transformaciju društva kako bi „ mobilisali inovacije za ljude, planetu i prosperitet“.

UČITI od drugih i uključiti sve resurse dostupne u datom momentu unutar svoje regije poštujući ekonomske prilike i multikulturalnost.

Podsticanje multi-ekspertske saradnje je uvek ključno – na globalnom ili lokalnom nivou. Svest da je primer uvek globalan, tj. od „gore“. Osnaživanje kreativnosti ljudi na ovim prostorima da interpretiraju i procenjuju, i konačno stvaraju atmosferu za izgradnju društva spremnog da se menja i promene usvaja je jako važno, iako to izgleda kao „nemoguća misija“ za mnoge skeptike.
Opiranje promenama nije u interesu ni pojedinca, a ni društva. Farmakovigilanca i njeni merni instrumenti, sa prezentacijom i pristupom razumljivim široj populaciji mogu biti povratak veri u našu unutarnju snagu – koja je osobina ljudi ovih prostora. Upravo ta unutarnja snaga inicira racionalno usvajanje promena zahvaljujući čemu pojedinac menja sebe i svet oko sebe. Pitanje je – da li verujemo u sopstvene mogućnosti i u kojoj meri?

 

Reference :

  1. Grandvuillemin, A., Drici , M-D. et al. (2020, December 28 )’ French Pharmacovigilance Public System and COVID-19 Pandemic’, Drug Saf. 1-4.
  2. Shrestha,S., Khathri ,J.et al.(2021, August 2)’ Adverse events related to COVID-19 vaccines: the need to strenghten pharmacovigilance monitoring systems.’ , Drugs Ther Perspect. 1-7.
  3. Cohen ,F. A.,Gerven, van Joop. Et al. (2020, November )’Covid-19 vaccines: the importance of transparency and fact-based education’. Br J Clin Pharmacol. 86(11): 2107-2110.
  4. Lacroix, C., Salvo, F. Et al. ( 2021, Jul-Avgust) ‘ French organization for the pharmovigillance of COVID-19 vaccines: ‘Therapie.76 (4): 297-303.
  5. Jimenez ,D. (2021, September 6). ‘ Covid-19 and drug safety: how the pandemic pushed pharmacovigilance to innovate’.
  6. Agenzia Italiana del Farmaco-Pharmacovigilance office (27/12/2020-26/09/2021). ‘ Covid 19. Vaccine surveillance Report 9’. ‘
  7. ESIR Focus Paper-(2021 March) . ‘Transformation post –COVID: Transformative nations, regions and cities as vectors for change.
Pročitaj više:
Изборник