Tagged in

MEĐUNARODNI ODNOSI I DIPLOMATIJA

Mišljenja
Dva veka preoblikovanja odnosa na Balkanu

Prostor Balkanskog poluostrva (ili jugoistočne Evrope) u periodu od početka XIX veka do danas prošao je bar kroz šest velikih promena regionalnog međudržavnog sistema. Te…

Autor: Ambasador Dr Duško Lopandić

Analize
Nastanak moderne diplomatije

Najvećim delom istorije, ljudi su uglavnom vodili ratove, koji su „roditelj svih stvari“, kako je to rekao Heraklit. Ipak, vrema rata smenjivalo je i vreme…

Autor: Ambasador Dr Duško Lopandić

Mišljenja
Privilegovani partneri

Pitanje kada će Srbija postati punopravni član Evropske unije svojom strukturom liči na pitanje ima li života posle smrti – svako o tome ima neko…

Autor: Dr Neven Cvetićanin, Predsednik Foruma za strateške studije i viši naučni saradnik na Institutu društvenih nauka

Изборник