Tagged in

MEĐUNARODNI ODNOSI I DIPLOMATIJA

Mišljenja
Privilegovani partneri

Pitanje kada će Srbija postati punopravni član Evropske unije svojom strukturom liči na pitanje ima li života posle smrti – svako o tome ima neko…

Autor: Dr Neven Cvetićanin, Predsednik Foruma za strateške studije i viši naučni saradnik na Institutu društvenih nauka

Изборник