Dr Andrej Radulesku gost Foruma za strateške studije

U petak 19. aprila u 18 sati u organizaciji Foruma za strateške studije (FORST) predavanje je održao dr Andrej Radulesku, direktor makroekonomskih analiza Banke Tansilvania, jedne od najvećih rumunskih banaka i viši naučni saradnik Instituta za svetsku ekonomiju Rumunske akademije nauka. Predavanje pod naslovom  “Romanian economy and future expectations”  predstavljalo je koncizno izlaganje o ekonomiji Rumunije, uticaju Evropske unije na nacionalnu (u ovom slučaju rumunsku) ekonomiju i očekivanjima u budućnosti od rumunske ekonomije u kontekstu širih evropskih makroekonomskih tokova, koji su bili posebno eksplicirani, što su bila veoma korisna iskustva i saznanja za stručni auditorijum i goste Foruma za strateške studije koji su prisustvovali predavanju.

Изборник