Dr Neven Cvetićanin na međunarodnoj konferenciji REDETE 2018.

Dr Neven Cvetićanin je od 12. do 15. aprila 2018. godine učestvovao na međunarodnoj naučnoj konferenciji REDETE (Researching Economic Development and Entrepreneurship in Transition Economies) 2018. u Banja Luci u Bosni i Hercegovini/Republici Srpskoj.

Konferenciju je organizovao Ekonomski fakultet iz Banja Luke u kooperaciji sa više akademskih, finansijskih i političkih ustanova iz regiona, Evropske Unije i sveta. Na konferenciji su učestvovali eminentni istraživači sa različitih regionalnih i svetskih univerziteta i instituta, a najzastupljeniji su bili istraživači iz regiona i Evropske Unije.

Dr Cvetićanin je, skupa sa dr Mirjanom Dokmanović, na konferenciji izložilo rad “Economic freedom in the Western Balkans from a Valuable Human Ends Perspective” koji je privukao pažnju kolega sa konferencije i potakao plodnu diskusiju. Prilikom boravka na konferenciji REDETE 2018. dr Cvetićanin je ostvario kontakte za buduću saradnju sa kolegama iz regiona i sveta, kao i kontakte sa predstavnicima značajnih međunarodnih naučnih institucija iz oblasti društvenih nauka, sa kojima je razmenio iskustva o najnovijim istraživačkim i publikacijskim trendovima u oblasti društvenih nauka.

Изборник